Thời gian thuê xe

Giá thuê xe sẽ được tính kết hợp theo ngày và theo giờ

  • 01 ngày thuê sẽ là 24 tiếng, tính từ giờ, thời điểm bạn nhận xe ngày hôm nay đến đúng giờ đó ngày hôm sau.
  • Giờ thuê xe chỉ được áp dụng khi bạn thuê xe > 1 ngày. Giá theo giờ phát sinh sẽ tùy thuộc vào loại xe bạn thuê. Ví dụ xe sốSirius, 01 giờ phát sinh = 10.000vnd, và nếu số giờ phát sinh của bạn > 9 tiếng, TÂN CHÂU sẽ tính tròn là 1 ngày thuê xe.

Ví dụ: thời gian thuê của bạn sẽ được tính như sau:

Thời gian lấy xe của bạn là 9h sáng, 21/08/2012

Thời gian trả xe của bạn là 3h chiều, 22/08/2012

Thì tổng thời gian bạn thuê xe sẽ là 1 ngày và 6 tiếng và bạn sẽ thay toán cho tổng thời gian thuê xe đó bao gồm giá thuê xe 1 ngày và giá thuê xe 06 tiếng phát sinh còn lại còn lại.

  • Ngày đầu tiên thuê xe, bạn thuê một vài tiếng thì vẫn phải trả tiền thuê xe tròn 1 ngày.

Ví dụ: Thời gian lấy xe của bạn là 9h sáng, 21/08/2012, Thời gian trả xe của bạn là 3h chiều cùng ngày thì chúng tôi sẽ tính thời gian thuê xe là 1 ngày.